Akademik PMB Online Alumni Konseling Akademik
Log Aktivity E-Library Kepegawaian Presensi Siswa
  • Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau!
  • Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia.
Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
Belilah kebenaran dan jangan menjualnya; demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian